Nye tal fra FN viser, at der aldrig før har været flere drivhusgasser i atmosfæren – og procent af udledningen kommer fra fødevareproduktion. Med i det tal er den belastning som rammer i det store udlan hvor der dyrkes foder eller hvor landbrugsjorden bruges til store kvægflokke. Det rejser spørgsmålet om der også skal afgifter på mælk, eller på lammekø som udleder lige så meget som oksekø siger Torben Chrintz, som peger på, at man . Hvis vi tager CO-emissionen først: For at opnå den produktion af oksekø som vi har i dag, tilføres markerne kunstgødning. Kunstgødningsfremstillingen er meget energikrævende og energien hertil fås i vid udstrækning fra fossil energi som olie og gas, dvs. Kødbranchen producerer procent flere skadelige drivhusgasser end transportsektoren, viser ny rapport fra FN.

Rapporten konkluderer, at der er et akut behov for mere effektive produktionsmetoder. Ifølge Skattekommissionen skal landmændene betale knap en halv milliard kroner i årlig afgift for prutter fra køer og grise. En ko udleder mere COend en bil. Du behøver ikke at blive vegetar for at reducere din udledning af drivhusgasser betydeligt. Faktisk udledes der op til procent mindre COper kalorie, når man producerer svinekød og kylling sammenlignet med produktionen af oksekød og lam.

Produktionen af hummer er meget CO-udledende. Når køerne bøvser og prutter, udleder de metangas, der i dag udgør seks procent af den samlede drivhuseffekt i Danmark. Tekniske Universitet og Viking Genetics, der ejes af VikingDanmark med hovedsæde i Viborg, konkluderer, at det er genetisk betinget, hvor meget metan den enkelte ko udleder. Til sammenligning udleder en gennemsnits- ko methan svarende til fire tons CO2.

Der er en stigende opmærksomhed på, at den menneskeskabte aktivitet forøger udlednin- gen af drivhusgasser til atmosfæren og dermed bidrager til den globale temperaturstigning. En af årsagerne til den stigende udledning af klimagasser er, at produktionen af landbrugs- produkter øges for at tilgodese behovet for . Læs her, hvorfor maden er med til at skabe global opvarmning, og se, hvor mange drivhusgasser de enkelte fødevarer egentlig udleder. Den enkelte fødevares klimabelastning er angivet i kg CO-ækvivalenter, samt hvor langt en almindelig personbil skal køre for at påvirke klimaet lige så meget. Hvis vi danskere blot foretager små ændringer i de daglige rutiner, kan vi opnå markante reduktioner i udledningen af CO men hvor stort er CO2-udslippet for den enkelte dansker egentlig? Her kan du se hvor meget COdu udleder om året.

Vær opmærksom på at sproget er engelsk. Så meget COudleder din bil. Bilens størrelse, mærke og motorkraft har stor betydning for bilens pris, men det har bilens miljøvenlighed også. Hvor meget CO udleder din bil? Jo længere din bil kører på literen, jo mindre COudleder den.

Udledning Bil Klik for stort billede. Kilde: European Envoriment Agency Technical. Hvad du lytter til, er udledningen af metan, som hører til de mere oversete årsager til menneskeskabte klimaforandringer. Men faktisk skal den øgede udledning af metan tages lige så . Dansk oksekød udleder mindre COend oksekød fra de fleste andre lande.

Derfor er dansk oksekød blandt det mest klimavenlige i Europa og verden. Se hvor meget oksekød fra de forskellige lande udleder. Metan er en meget potent drivhusgas, som har en effekt, der er gange større end kuldioxid med hensyn til global opvarmning. Nyt projekt skal undersøge, hvor meget metan de danske køer producerer samt hvor meget vi . Et bud på fødevarernes klimabelastning kan læses på denne liste.

Der er som sagt stor forskel på, hvor meget CO- udledning der er forbundet med produktionen af fødevarer. Hvad angår proteinrige fødevarer koster bønner, fjerkræ og æg mindst CO2. Bøf, ost og svin koster mest. Næh, vores moderne livsstil trænger sig på. Voksende bjerge af elskrot i Indien, smeltende isbjerge i Grønland og gylletanken på den danske.

Det svarer til ud- ledningen fra mere end 5millioner korte e- mails. CO, når skovområder ryddes for at gøre plads til græssende kvæg, når foder skal dyrkes og transporteres, når dyr transporteres til slagterierne, når kødet transporteres til . Afbrænding af olie og naturgas står for den største CO- udledning , mens planter og verdenshavene skaber lidt balance i regnskabet ved at optage kuldioxid. CO2e betyder CO-ekvivalenter.

Der findes forskellige drivhusgasser, for eksempel er metan – som køer udleder , når de prutter – en meget potent drivhusgas. For at få et mål for forskellige fødevares klimabelastninger omregnes klimagasserne til den tilsvarende mængde CO2. Mens de fleste lande i forskellig grad efterhånden har anerkendt, at man er nødt til at gøre noget ved energiforbruget for at modvirke klimaforandringerne. Når du hører i nyhederne, at klimaet forandrer sig, så hænger det blandt andet sammen me hvor meget kød vi spiser.

COom året gennem en kombination af at produktionen af mad forbedres, så der udledes mindre CO, og at vi spiser anderledes. Vi kan altså gøre en stor forskel på både klima- og .

Hvor meget co2 udleder en ko