Det er langt mindre belastende for klimaet når du spiser gris sammenlignet med oksekød. Faktisk udledes der op til procent mindre COper kalorie, når man producerer svinekød og kylling sammenlignet med produktionen af oksekød og lam. Produktionen af hummer er meget CO-udledende.

Af Hans Henrik Samuelsen. Grænsen for hvor meget ma mennesket globalt set kan producere, har flyttet sig i takt med. Cirka procent af verdens drivhusgasser kommer fra får, grise og køer.

Den udleder drivhusgasser (CH N2O), der svare til otte tons COom året. Hvor meget vil kommissionens forslag øge landbrugets udledning af drivhusgasser? Det afhænger for det første af, hvor mange flere husdyr man vil producere.

Lad os nøjes med at se på svinene. Danske universiteter og dansk landbrug regner me at der kun udledes kg CO-ækvivalenter pr. Importen af soja til svin fra især Brasilien og Argentina er årsag til udledningen af COsvarende til over procent af alle personbiler i Danmark, viser.

Ifølge rapporten er husdyrproduktion skyld ni pct. Andelen er langt større, når det gælder mere skadelige drivhusgasser primært på grund af de store mængder gødning. I alt genererer kødbranchen procent flere skadelige drivhusgasser end transportsektoren.

Det placerer Sverige som bundprop i den europæiske opgørelse over, hvor meget bilparkerne bidrager til heden i det globale drivhus. Sveriges nærmeste konkurrenter er Letlan Estland og Finland og Tysklan sidstnævnte med et gennemsnitligt udslip på 1gram pr. Der går så meget COtil at anlægge en jernbane, at det er bedre for miljøet at satse på biobenzin til biler til de lange rejser.

De norske beregninger gælder vel at mærke kun for tog, der kører på strøm fra vandkraft, hvor produktionen overhovedet ikke udleder CO2. Fisk er bedre end fjerkræ, der er bedre end gris , som igen er bedre end okse og lam, siger Torben Chrintz. Okse og lam er slemt, fordi dyrene er drøvtyggere. Grafikken viser, hvor meget drivhusgas, vi udleder omregnet til tons COper dansker om året i gennemsnit.

I alt bliver det til tons per dansker. Med i det tal er den belastning som rammer i det store udlan hvor der dyrkes foder eller hvor landbrugsjorden bruges til store kvægflokke. Det rejser spørgsmålet om der også skal afgifter på mælk, eller på lammekø som udleder lige så meget som oksekø siger Torben Chrintz, som peger på, at man . En ko udleder mere COend en bil. For eksempel udleder mælk cirka kilo COper kilo, hytteost udleder cirka COper kilo, og skæreost udleder 1kilo COper kilo produkt. Ris udleder meget CO, fordi ris vokser i sumpede områder, hvor der bliver frigivet meget lattergas.

Lattergas er en anden form for drivhusgas, der faktisk er værre for klimaet . Når vi holder dyr som køer og grise , så skal vi også dyrke foder til dem. Den ma du vælger at spise, betyder rigtig meget for, hvor meget du påvirker klimaet. Læs her, hvorfor maden er med til at skabe global opvarmning, og se, hvor mange drivhusgasser de enkelte fødevarer egentlig udleder. Den enkelte fødevares klimabelastning er angivet i kg CO-ækvivalenter, samt hvor langt en almindelig personbil skal køre for at påvirke klimaet lige så meget. Så hvad kan vi konkludere om svinekød?

Vi kan vist hurtigt konkludere, at intet er sort-hvidt, og at der er fordele og ulemper ved det meste. Er du klima-tilhænger er grisen et godt valg, fordi svineproduktion udleder mindre COend oksekød. Omvendt gør grisen ikke noget godt for . Afgift på prutter fra køer og svin.

Nu kan jeg ikke holde den tilbage længere – du må til lommerne! Hvad angår proteinrige fødevarer koster bønner, fjerkræ og æg mindst CO2. Skattekommissionen synes at . Bøf, ost og svin koster mest. COat producere et kilo frugt og grønt til forbrugerne, også selv om de kræver en del håndtering og transport. En undtagelse er dog frugt og grønt der transporteres med fly, hvor CO.

Der er mange, der har fået grise og kyllinger i haven. Nationalt dyrkede æbler udleder ca. Vores påstand er, at det er. Husdyrproduktion udleder i dag store mængder af drivhusgasser til atmosfæren.

I enmavede dyr, som grise og mennesker, sker nedbryd- ningen af føde i den korte. Det meste af COudledningen fra landbruget i.

Hvor meget co2 udleder en gris